FGSZ Zrt. EBK eLearning rendszere

Szolgáltatási feltételek

FGSZ_Logo_Kek_kicsi.jpg

Általános Szerződési Feltételek


Tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt. képzésére történt jelentkezésével kapcsolatosan a Társaságunk a tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli:

  1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek,
  2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,
  3. a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek
  4. egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve.

Kérjük, hogy az adatkezelés részletes módját a https://fgsz.hu/adatvedelem linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató elolvasásával ismerje meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el és/vagy a kifejezett hozzájárulását nem adja meg, a jelentkezésekor megadott személyes adatait nem áll módunkban kezelni, és ezáltal az Önnel való kapcsolattartás rajtunk kívülálló okból ellehetetlenülhet.

A szolgáltatási feltételek elfogadásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.


Tisztelettel:
FGSZ Zrt.